Bel voor een afspraak:

038-2303440

 

 

Het coronavirus (COVID-19) krijgt steeds meer grip op het dagelijks leven, ook voor een bezoekje aan de tandarts of mondhygiënist. 

Mondhygiëne Praktijk SARKISIAN weer geopend!

In verband met de aanhoudende besmettingen met het coronavirus en de door het kabinet afgekondigde maatregelen op zondag 15 maart
en het advies dat ons daarop is gegeven door onze beroepsgroep koepel NVM Mondhygiënisten hebben wij met ingang van maandag 16 maart  de deuren van onze praktijk gesloten gehouden.
 
 
Na intensief contact tussen alle beroepskoepels in de mondzorg sector enerzijds en diverse overheids instanties anderzijds is er een richtlijn waarmee wij als zorgverlener op verantwoorde manier weer ons werk kunnen gaan verrichten.
Daarop heeft Mondhygiëne Praktijk SARKISIAN, net als andere zorgverleners in de mondzorg sector, maatregelen getroffen in de praktijk om u zo veilig mogelijk te kunnen behandelen en zijn wij met ingang van donderdag 23 april weer geopend!
 
De extra dingen die wij gaan doen om u zo veilig mogelijk te kunnen behandelen zijn:
 
 • Wij bellen u voor het bevestigen van lopende afspraken en zullen u enkele vragen stellen over uw gezondheid.
 • In goed onderling overleg zullen we bepalen of uw afspraak doorgaat of beter verplaatst kan worden.
  Voor het verplaatsen van een bestaande afspraak zullen wij uiteraard in dat geval geen kosten in rekening brengen.
 • Bij binnenkomst in onze praktijk verzoeken wij u uw handen te wassen met water en zeep of
  te desinfecteren met handalcohol.
 • Daarna is het verzoek om uw gezicht en andere dingen als telefoon en dergelijke niet meer aan te raken.
 • In de wachtruimte is een enkele stoel geplaatst om op te kunnen zitten mocht u moeten wachten op de behandeling.
 • Verder in de wachtruimte en bij de balie houden we minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben daar nog een aantal aanvullende hygiënemaatregelen getroffen. 
Aanvullend:
 • Kom alleen naar de afspraak toe of als het strikt noodzakelijk is maximaal met 1 begeleider.
 • Kom niet te vroeg maar kom liefst kort voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van onze mondhygiëniste op.

Wij zullen u weer van harte welkom in onze praktijk en zijn blij u weer te zien. Handen schudden doen we alleen niet.
Met in acht neming van het bovengenoemde kunnen wij uw verblijf in onze praktijk zo veilig mogelijk voor u en ons laten verlopen en hopen dan ook op uw medewerking.

Denk aan elkaar en Samen sterk!